TITIK KUALITI FULKRUM YANG PALING PENTING

Fulkrum TFulkrum Technical Resources (FTR) menerapkan nilai teras dan amalan terbaik di setiap operasi perniagaan global. Kami terus berusaha untuk menyediakan tahap perkhidmatan yang tertinggi kepada semua Pelanggan dan juga Peserta kami. Apabila bercakap dengan mana-mana wakil FTR, anda boleh mengharapkan konsisten dalam cara kami mengendalikan diri kami dan cara kami bekerja. Nilai kami mempengaruhi pikiran dan perasaan kami, oleh itu tindakan kami ditetapkan kepada beberapa prinsip yang asas kepada kejayaan dan penghantaran projek kami.


NILAI FTR

KEJUJURAN

Ketelusan dalam cara kami bekerja adalah amat penting bagi kami. Kami melihatnya sebagai pemboleh perniagaan yang sebenar. Apa apa pun penyelesaian yang anda cari kami akan sentiasa berterus-terang dengan anda mengenai kebolehan kami untuk menghantarnya. Dengan itu kami tidak akan sengaja mengambil projek atau keperluan yang kami tidak dapat siapkan dengan jayanya. Sama juga kami akan sentiasa jujur dalam cadangan kami ketika ditemui untuk nasihat kami.

PERKEMBANGAN

Kami terus berusaha untuk meningkatkan penawaran perkhidmatan kami untuk mengekalkan status kami sebagai sebuah syarikat yang disegani dalam industri minyak, gas dan petrokimia. Bukti kepada ini adalah hakikat bahawa 90% daripada Pelanggan kami telah memberikan kami perniagaan berulang. Kami berusaha untuk membina hubungan dan mengekalkan hubungan tersebut untuk menjadi pelabuhan pertama panggilan apabila Pelanggan kami mempunyai keperluaan.

INOVASI

Kami percaya tidak ada dua pelanggan yang sama. Oleh sebab itu mengapa kami menerima pakai pendekatan perkongsian untuk menyampaikan penyelesaian yang paling efektif pada setiap masa. Kami tidak teragak-agak dalam mencari cara cara yang baru untuk melakukan sesuatu, terutamanya jika ia membolehkan keperluan khusus yang perlu dipenuhi dan pengoptimuman keputusan untuk kedua-dua pelanggan dan peserta. Autonomi yang kami bagi kepada kakitangan kami membolehkan pemikiran inovatif pada bila-bila masa ia diperlukan.

KEJAYAAN

Kami mempunyai komitmen mutlak untuk membantu individu berkembang dan membangunkan kerjaya mereka dan untuk menyumbang kepada kejayaan perniagaan pelanggan kami. Kami mengukur sekumpulan kemahiran Peserta kami dan bersedia untuk memberikan nasihat yang realistik untuk membantu Peserta kami membangunkan kerjaya mereka dan memadankan sekumpulan kemahiran mereka kepada keperluan Pelanggan kami.

BERHUBUNG DENGAN KAMI

Ingin tahu lebih lanjut, bercakap dengan ahli pasukan kami

HUBUNGI KAMI